Om Mangfold Forlag

Tina Marie Tsiplakis

Follow me

About me

Når min sønn spurte meg om jeg kunne forklare hvorfor gutten sover på stranden og hva en flyktning er, var det en påminnelse om hvor redd jeg er om verden som avventer min sønn. Jeg følte en uro i kroppen jeg aldri har kjent før. Det var vendepunktet mitt som forelder. Uroen trigget inspirasjonen og gjorde min empati til engasjement.

Mitt mål er først og fremst å være bevisst når en urolig følelse på grunn av et vanskelig tema dukker opp.Å svare fornyftig, og å dele kunnskapen og innstillingen videre med andre voksne og barn som lurer på hva som skjer i media og verden. Barna fortjener ikke stereotypene vi overleverer til dem. Barn bør vite hva som skjer i verden og foreldrene skal ha verktøy som kan støtte og hjelpe dem å snakke om tabubelagte og aktuelle samfunnsrelaterte temaer.

Jeg ville aldri lagd den boken om det ikke var for min sønn, for jeg visste ikke det manglet før han spurte meg. At det ble en bok til slutt er min kjærlighet til litteratur. “Hvis bøkene har kraften til å helpe oss selv, da har barnebøker superkraft”.

Mangfold Forlag er et non-profit selskap. Visjonen til Mangfold Forlag er å skape omsorgsfulle, fredelige og mangfoldige samfunn gjennom å utvikle og bevare empati i barn og voksne.


Holdninger er en lært tilbøyelighet til å reagere på en gitt måte skapt over tid. Mangfold Forlag bidrar til å lære og forstå holdninger blant både barn og voksne med å bryte den generasjons-syklusen av å ikke snakke om “elefanten i rommet”.


Fokuset på lang sikt er å bygge kapasitet til neste generasjon for sosial / emosjonell kompetanse. På kort sikt fokuserer Mangfold Forlag på å øke nivået av empati og nysgjerrighet, noe som resulterer i mer respektfulle og omsorgsfulle forhold og redusert mobbing.

PÅ LAG

Raja Skogland

Raja Skogland er en pris-vinner entreprenør med internasjonal bakgrunn, med lidenskap om entreprenørskap og å styrke mennesker. For tiden er Raja Country Manager for Hub Norway, og i tillegg rådgiver og veileder til flere norske nyetablerte selskaper og entreprenører.

David Frew

Med over 20 års erfaring innen salgs- og forretningsutvikling med dokumenterte resultater, er David lidenskapelig om salgsfunksjoner, salgskvalitet og å hjelpe andre å oppnå sine salgsrelaterte mål. Selv om Whitebridge er basert i Norge, har David alltid jobbet i en internasjonal kontekst.

Willy-Tore Mørch

Willy Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Norges arktiske universitet, UiT. Mørch har arbeidet med barn med atferdsforstyrrelser og barn som har vært utsatt for vold og overgrep. I de senere årene har han vært engasjert i enslig mindreårige flyktninger. Mørch er tildelt Formidlingsprisen fra Det helsevitenskapelig fakultet ved UiT i 2010 og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap i 2011.

Daniel Arevalo

Produkt ingeniør og interaksjonsdesigner med erfaring som grunder. Hans kunnskap om oppstart og prosesser på et tidlig stadium hjelper bedrifter å utvikle innovative løsninger. Han er i stand til å bygge brukbare og engasjerende produkter ved hjelp av en design-first tilnærming som kombinerer hans ferdigheter i interaksjonsdesign og sin teknisk-baserte bakgrunn innen ingeniørtjenester.

Pirashanthy Sivabalachandran

Pirashanthy Sivabalachandran er Mangfold Forlags advokat. Har tidligere erfaring som dommerfullmektig ved Sunnhordland tingrett og advokatfullmektig. Pirashanthy er svært samfunnsengasjert og listen over frivillig arbeid som hun har vært engasert i, er lang. Hun har vært redaktør i to studentaviser for jusstudenter, barne- og ungdomsleder i Norges KFUK-KFUM og frivillig juridisk rådgiver for rusmisbrukere i Gatejuristen.

Verdier

  • Empati er evnen til å identifisere med andres følelser. Evnen til å se og føle ting som andre ser og føler dem er sentral for vellykkede sosiale relasjoner i alle stadier av livet.

  • Klasserommet er et vindu på fremtiden. Barn lærer å bry seg om hverandre, deres verden og deres fremtid. Kjærlig og mangfoldig miljø i klasserommet i dag vil føre til et sivilt samfunn i morgen.

  • Respekt verdsettes av hver enkeltes unikhet, deres meninger, tro og bidrag, betydningen av stemme og en respektfull følelse av vårt miljø som en gave til felles bruk.

  • På alle nivåer har foreldre en kraftig innvirkning på barnas læring og oppførsel, på hvem de blir. Mangfold Forlags verktøy støtter og oppfordrer foreldre til å stille spørsmål, å dele sin verden og å bli kjent med barna. Å utforske, å ha det gøy sammen, som fører til en sunn relasjon og utvikling.

  • Alle barn oppfordres til å bidra og stille spørsmål. Verktøyene er utformet for å hjelpe barn med å arbeide med konsensusbygging og samarbeid. I klasser får de erfaring med å jobbe i små grupper som ikke er bestemt av deres lese- eller matematiske ferdigheter;Det er ingen feil svar.Man skal takke barn for deres bidrag i stedet for å rose dem. Dette prinsippet om egen motivasjon skaper en tone som er vennlig, og forskninger viser at sosial tilliten stiger.

  • Mangfold Forlag feirer mangfold. Forstørrelse av vårt perspektiv bringer læring til alle. Mangfold Forlag fikk det navnet for grunderen, Tina, ble fortalt av en barnesykolog at den beste måten å forklare ordet mangfold til barn : forestill deg at mennesker er som løk, og man kommer til kjernen “Lag for Lag”.

  • Mangfold Forlag identifiser seg selv som et anti-mobbing konsept. Fordi barn blir lært å forstå hvordan andre føler og oppfordres til å ta ansvar for sine handlinger og reaksjoner, øker pro-sosial oppførsel og hendelser av mobbing faller.

Media

InnoMag

Motta siste nytt og gode tilbud i vårt nyhetsbrev!

NettButikk | Om Mangfold Forlag | Kontakt
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2019 mangfoldforlag.com

0

Your Cart